Tartalomjegyzék

Adatkezelési nyilatkozat

Hatályos: 2018. 05.25-től visszavonásig

 

1. A nyilatkozat célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy Royal Dance Studio – Ladányi Zoltán egyéni vállalkozó (Székhely: 2688, Vanyarc, Mikszáth u. 3. Adószám: 68593229-1-42) adatvédelmi és adatkezelési elveiről és gyakorlatáról minden szükséges információt rögzítsen. A tájékoztató rögzíti a tanfolyamokra, eseményekre való jelentkezés és a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatok kezelésének és felhasználásának, valamint azok védelme érdekében tett intézkedések és rendelkezések részleteit.

 

2. Adatkezelő

Név: Ladányi Zoltán

Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó

Székhely: 2688, Vanyarc, Mikszáth u. 3.

Adószám: 68593229-1-42

E-mail cím: royaldance.hu@gmail.com

Telefon: +36 20 5454 200

 

3. A kezelt személyes adatok köre

– tanfolyamra, eseményre jelentkező neve

– tanfolyamra, eseményre jelentkező e-mail címe

– tanfolyamra, eseményre jelentkező telefonszáma

– tanfolyamra, eseményre jelentkező számlázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

– a hírlevélre feliratkozó felhasználó neve

– a hírlevélre feliratkozó felhasználó e-mail címe

 

4. Hírlevélre történő regisztráció

Az egyes események jelentkezési űrlapján jelentkezőinknek lehetősége van feliratkozni a hírlevelünkre, úgy, hogy az erre vonatkozó kérdés után a jelölőnégyzet megjelölésével, majd az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adja le a jelentkezését. Ezt követően a jelentkezéskor megadott e-mail címére bizonyos időközönként aktuális eseményeinkről, ajánlatainkról marketing célú hírlevelet küldünk önnek, melyről bármikor kérheti tőlünk a leiratkozást (a leiratkozás részleteit a nyilatkozat 9. pontja rögzíti).

 

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

5.2. Az adatkezelés célja

– A tanfolyamok és események online regisztrációjának lebonyolítása, a jelentkezők kiértesítése az esetleges változásokról

– Adatbázis hatékony kezelése

– Tanítványainkkal, ügyfeleinkkel történő kapcsolattartás, számlák kiállítása, kiadványok, oktatóanyagok továbbítása

– Információkat, aktuális ajánlatokat és eseményeket tartalmazó hírlevelek küldése a hírlevére feliratkozóknak

 

5.3. Az adatkezelés módja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a tanfolyamok, események regisztrációjának online lebonyolítása, a jelentkezők kiértesítése az esetleges változásokról.

Az adatkezelés további célja az adatbázis hatékony kezelése, tanítványainkkal, ügyfeleinkkel történő kapcsolattartás, számlák kiállítása, kiadványok, oktatóanyagok továbbítása, valamint információkat, aktuális ajánlatokat és eseményeket tartalmazó hírlevelek küldése a feliratkozóknak.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az 5.2 pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A kezelt személyes adatok harmadik személynek nem kerülnek kiadásra.

Az adatok forrása: közvetlenül a felhasználó és a feliratkozó.

 

6. Az adatkezelések időtartama

– A jelentkező tanítvány adatait a tanfolyamra vagy eseményre való jelentkezési időszak alatt, a tanfolyam teljes időtartama alatt, valamint az esemény lezárása utáni 30. napig kezeljük értesítés és/vagy oktatóanyagok küldése céljából.

– A feliratkozó felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

7. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő, vagy annak marketingtevékenységgel és értékesítéssel megbízott munkatársa kezeli.

 

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

8.2. Helyesbítés

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

8.3. Személyes adatok törlése

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4. Jogok gyakorlásának módja:

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Ladányi Zoltán, 1148, Budapest, Lengyel u. 9-11. B/III. em. 2.

E-mail: royaldance.hu@gmail.com

 

8.5. Panasz

A felhasználó az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

9. Hírlevélről történő leiratkozás

9.1. A regisztráció törlésének módjai

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján feltüntetett leiratkozási linken valamint úgy, hogy kéri adatai törlését nyilvántartásunkból elektronikus úton a royaldance.hu@gmail.com címen, vagy levélben az alábbi levelezési címre küldött levélben: Ladányi Zoltán, 1148, Budapest, Lengyel u. 9-11. B/III. em. 2.

9.2. Adatok törlése

Leiratkozás esetén töröljük a felhasználó megadott adatait, nevét és e-mail címét az adatbázisunkból és további ajánlatainkkal és reklámanyagainkkal nem keressük meg.

10. Adatkezelés biztonsága

10.1. Nyilatkozat

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy mindent technikai és szervezési feladatot megtesz, hogy a felvett tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2. Módosítás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://www.facebook.com/royaldance.hu/ vagy a www.royaldance.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.